Zamknij
REKLAMA
przyjmowanie i rejestrowanie umów kupna i sprzedaży płodów rolnych; prowadzenie rejestrów obrazujących realizację umów; przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji od klientów; rejestrowanie odbiorców i dostawców w systemie; sprawdzanie poprawności cen sprzedaży i zakupu, ich zgodności z umowami i zamówieniami; sprawdzanie poprawności danych na fakturach; kontrola realizacji umów kupna i sprzedaży; wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami; obsługa zamówień
StPr/21/1149
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Opis i zakres obowiązków stażysty: Przymowanie i kontrlowanie pod względem formalnym i rachunkowym deklaracji oraz wprowadzanie do systemu komputerowego Poltax. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji do składnicy akt.
StPr/21/1150
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów o prace , umów cywilnoprawnych, sporządzanie list płac i rachunków , deklaracje ZUS , PIT , ewidencjonowanie czasu pracy, wystawianie świadectw pracy, obsługa pracowników młodocianych, kierowanie na badania lekarskie i szkolenia BHP, wszelkie inne zadania zlecone przez Pracodawcę
StPr/21/1151
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

- załadunek i rozładunek towaru, - wydawanie towaru z magazynu, - sprawdzanie przyjmowanych towarów pod względem jakościowym
StPr/21/1153
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 200 PLN

Przewóz osób na wyznaczonych trasach
StPr/21/1147
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sporządzanie projektów budowlanych, projektów technicznych, koordynacja projektów, współpraca z branżystami.
StPr/21/1121
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

1) Pobór krwi i i jej składników od dawców. 2) Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą krwiodawców. 3) Udział w ekipach wyjazdowych. 4) Przestrzeganie prawidłowego toku poboru krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
StPr/21/1122
data rozpoczęcia pracy od 15.01.2022
wynagrodzenie od od 30 PLN

1) Pobieranie krwi i jej składników. 2) Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą krwiodawców. 3) Udział w ekipach wyjazdowych. 4) Przestrzeganie prawidłowego toku poboru krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
StPr/21/1123
data rozpoczęcia pracy od 15.01.2022
wynagrodzenie od od 30 PLN

obsługa pralek, obsługa suszarek do odzieży roboczej, segregacja odzierzy roboczej, składanie odzierzy roboczej, wykonywanie innych zadań związanych z praniem
StPr/21/1126
data rozpoczęcia pracy od 17.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

obsługa kasy fiskalnej, wystawianie faktur i paragonow, obsługa urządzeń biurowych, obsługa klienta, przygotowywanie sestawien do zamowien towarow, wynonywanie innych zadan powierzonych
StPr/21/1127
data rozpoczęcia pracy od 17.11.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN