Zamknij
REKLAMA

stanowisko do spraw produktów i marketingu

Nr oferty: StPr/21/0785Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Zamkowa 23, 77-300 Człuchów, powiat: człuchowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Realizacja polityki handlowej banku, projektowanie planu handlowego, koordynowanie działalności handlowej, opracowywanie, przegląd i aktualizacja regulacji dotyczących produktów bankowych, prowadzenie procesu wdrażania nowych produktów, administrowanie stron internetowych Banku, wykonywanie obowiązków koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie reguł i trybu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.10.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. godz
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), kierunek: marketing
  Uprawnienia:
  • Prawo jazdy kat. B
  • obsługa komputera MS OFFICE
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Praca w godzinach od 7.55 do 15.55 Umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Wszystkie informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko znajdują się na stronie https://www.bsczluchow.pl/ Przy aplikowaniu dokumentów należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną kandydata KLAUZULA INFORMACYJNA_KANDYDAT* Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie; ul. Zamkowa 23 77-300 Człuchów, numer telefonu(59) 83 42 472 , (59) 83 43 287, email: [email protected] 2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu (59) 83 34 523 wew. 41 lub pod adresem email: [email protected] 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. produktów i marketingu na podstawie Pani/Pana zgody podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a: b. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f, c. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c, 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności: 1). organom kontrolnym, 2). współpracującym z Administratorem firmom prawniczym, 3). medycynie pracy, 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji, 2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, 3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 6. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, 3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: - w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko -ds produktów i marketingu (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję) - dla celów przyszłych procesów rekrutacji (przez okres dwóch lat) na stanowisko .. - .. (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję) . (Podpis kandydata)
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Bank Spółdzielczy w Człuchowie
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Zamkowa 23, 77-300 Człuchów, powiat: człuchowski, woj: pomorskie
   Osoba do kontaktu: Iwona Pacuła
   Numer telefonu: 8342472
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV I klauzulę informacyjną dostępna na stronie internetowej www.bsczluchow.pl
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: e-mail
   OBSŁUGA MASZYN PAKUJĄCYCH, OBSŁUGA MASZYN DO PRODUKCJI ZMYWAKÓW, OBSŁUGA ZGRZEWAREK
   StPr/21/0829
   data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Prowadzenie dokumentacji z zakresu prawa pracy, załatwianie spraw pocztowych, obsługa centrali telefonicznej, fax,email, ePUAP
   StPr/21/0830
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   obsługa klienta,obsługa kasy fiskalnej,wykładanie towaru,sprawdzanie terminu ważności
   StPr/21/0811
   data rozpoczęcia pracy od 21.09.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W RESTAURACJI, HOTELU. DBANIE O CZYSTOŚĆ W POMIESZCZENIACH.
   StPr/21/0812
   data rozpoczęcia pracy od 24.09.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   montaż maszyn rolniczych i kontenerów
   StPr/21/0807
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

   spawanie konstrukcji stalowych, kontenerów oraz elementów maszyn rolniczych
   StPr/21/0808
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 400 do 4 800 PLN

   monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej kredytobiorców oraz zabezpieczeń w udzielonych kredytach, monitorowanie terminów spłat kredytów i odsetek, przedkładanie propozycji w zakresie klasyfikacji należności do odpowiedniej grupy ryzyka, prowadzenie procesów windykacji i restruktyruryzacji należności banku
   StPr/21/0799
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   - Realizacja przydzielonych zleceń produkcyjnych, -Bieżąca kontrola wykonania zlecenia pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym, - Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, - Przekazywanie próbek wytworzonego materiału do działu kontroli jakości, - Pakowanie wyrobów gotowych, - Raportowanie produkcji w systemie,
   StPr/21/0790
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   Bieżąca kontrola półwyrobów, wyrobów gotowych, Wprowadzanie danych do systemu, potwierdzanie, wystawianie dokumentów jakościowych, Tworzenie i realizacja procedur kontroli jakości produktu, Prowadzenie dokumentacji jakościowej związanej z produkcją, Nadzór nad dokumentacją i zapisami, Podejmowanie działań naprawczych i rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych, Obsługa reklamacji jakościowych,
   StPr/21/0791
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   Realizacja polityki handlowej banku, projektowanie planu handlowego, koordynowanie działalności handlowej, opracowywanie, przegląd i aktualizacja regulacji dotyczących produktów bankowych, prowadzenie procesu wdrażania nowych produktów, administrowanie stron internetowych Banku, wykonywanie obowiązków koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie reguł i trybu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
   StPr/21/0785
   data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 600 do 4 000 PLN