Zamknij
REKLAMA
Bieżąca obsługa urządzeń i wykonywanie czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych, monitorowanie przebiegu procesu technologicznego na obiektach stacji uzdatniania wody.
StPr/21/0068
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2021
wynagrodzenie od do 2 800 PLN

odczyt i rozliczanie stanów zużycia wody i ścieków z wodomierzy,przepływomierzy znajdujących się w mieszkaniach,budynkach jednorodzinnych,przemysłowych oraz użyteczności publicznej
StPr/21/0069
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od do 2 800 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/21/0039
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/21/0040
data rozpoczęcia pracy od 14.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowanie i aktualizacja bieżącego planu produkcji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania surowców i możliwości wykonawczych maszyn, sprawdzanie dostępności materiałów i półfabrykatów do zleceń produkcyjnych, bieżąca analiza dostępności produkcyjnych , monitorowanie zmienności planu , podejmowanie akcji w celu złagodzenia ich skutków, współpraca z kierownikami zmiany produkcji oraz kierownikami z innych działów , poziomowanie obciążeń gniazd typu "wąskie gardło",ścisła współpraca z działem planowania materiałów i utrzymania zapasów w celu zapewnienia dostępności materiałów na czas,raportowanie zagrożeń związanych z aktualną produkcją,optymalizacja procesów produkcji pod względem wydajności,jakości i kosztów,sprawdzanie dostępności materiałów i półfabrykatów do zleceń produkcyjnych.
StPr/21/0023
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

PRACA PRZY PRODUKCJI TŁUMIKÓW DO MOTOCYKLI, PRACA Z MASZYNĄ (NP. PRASA, GIĘTARKA)
StPr/21/0024
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

SPAWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH
StPr/21/0025
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

dbanie o czystość maszyn i ich stan techniczny, przygotowywanie maszyn z uwzględnieniem parametrów procesu produkcyjnego,wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów maszyn,prowadzenie dokumentacji produkcyjnej i informowanie o wynikach produkcji,Potrzebna jest sumienność przy nastawianiu sprzętu,Mile widziana jest umiejętność czytania rysunku technicznego.
StPr/21/0027
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

UTRZYMANIE PORZĄDKU W BUDYNKACH BIUROWYCH ORAZ NA HALACH PRODUKCYJNYCH , ŁAZIENKACH I WC
StPr/21/0028
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

planowanie i obsługiwanie procesów logistycznych związanych z zaopatrzeniem; planowanie i obsługiwanie procesów logistycznych związanych z produkcją; realizowanie prac związanych z gospodarką magazynową; planowanie i obsługiwanie procesów logistycznych związanych z dystrybucją; sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych w łańcuchu dostaw; obsługiwanie dostawców i klientów w łańcuchu logistycznym; gromadzenie i przygotowywanie danych wejściowych do oceny funkcjonowania procesów logistycznych; gromadzenie i przygotowywanie wskaźników jakościowych obsługiwanych procesów logistycznych; gromadzenie i przygotowywanie danych wejściowych do obliczania kosztów logistycznych; sporządzanie protokołów niezgodności;
StPr/21/0029
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN