Zamknij
REKLAMA
OBSŁUGA MASZYN PAKUJĄCYCH, OBSŁUGA MASZYN DO PRODUKCJI ZMYWAKÓW, OBSŁUGA ZGRZEWAREK
StPr/21/0829
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzenie dokumentacji z zakresu prawa pracy, załatwianie spraw pocztowych, obsługa centrali telefonicznej, fax,email, ePUAP
StPr/21/0830
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa klienta,obsługa kasy fiskalnej,wykładanie towaru,sprawdzanie terminu ważności
StPr/21/0811
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W RESTAURACJI, HOTELU. DBANIE O CZYSTOŚĆ W POMIESZCZENIACH.
StPr/21/0812
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

montaż maszyn rolniczych i kontenerów
StPr/21/0807
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

spawanie konstrukcji stalowych, kontenerów oraz elementów maszyn rolniczych
StPr/21/0808
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 400 do 4 800 PLN

monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej kredytobiorców oraz zabezpieczeń w udzielonych kredytach, monitorowanie terminów spłat kredytów i odsetek, przedkładanie propozycji w zakresie klasyfikacji należności do odpowiedniej grupy ryzyka, prowadzenie procesów windykacji i restruktyruryzacji należności banku
StPr/21/0799
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

- Realizacja przydzielonych zleceń produkcyjnych, -Bieżąca kontrola wykonania zlecenia pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym, - Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, - Przekazywanie próbek wytworzonego materiału do działu kontroli jakości, - Pakowanie wyrobów gotowych, - Raportowanie produkcji w systemie,
StPr/21/0790
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Bieżąca kontrola półwyrobów, wyrobów gotowych, Wprowadzanie danych do systemu, potwierdzanie, wystawianie dokumentów jakościowych, Tworzenie i realizacja procedur kontroli jakości produktu, Prowadzenie dokumentacji jakościowej związanej z produkcją, Nadzór nad dokumentacją i zapisami, Podejmowanie działań naprawczych i rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych, Obsługa reklamacji jakościowych,
StPr/21/0791
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Realizacja polityki handlowej banku, projektowanie planu handlowego, koordynowanie działalności handlowej, opracowywanie, przegląd i aktualizacja regulacji dotyczących produktów bankowych, prowadzenie procesu wdrażania nowych produktów, administrowanie stron internetowych Banku, wykonywanie obowiązków koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie reguł i trybu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
StPr/21/0785
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od od 3 600 do 4 000 PLN